Archive for the ‘Čeština’ Category.

«О aktuální situaci» č.2 (134) Globalizace jako „hybridní válka“ a poslání Ruska v ní

Globalizace jako „hybridní válka“ a poslání Ruska v ní

 1. Vzpomínka na lorda Palmerstona
 2. Případ Skripalových a jeho význam
 3. Proč je Rusko pro Západ „Říší zla“

Continue reading ‘«О aktuální situaci» č.2 (134) Globalizace jako „hybridní válka“ a poslání Ruska v ní’ »

O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA…

 1. Kdo ví ten pochopí, a kdo neví nebo nepochopil, jeho problém
 2. Rusko: co nebylo řečeno v části 1?
 3. Spolehlivá politická technologie uskutečnění změn
 4. Volba prezidenta USA v roce 2016, hlavní „mystické“ tajemství poloviny 20. století a jeho důsledky
 5. V čem spočívá specifičnost D. Trumpa jako prezidenta USA
 6. Závěry

Continue reading ‘O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA…’ »

O novém globálním pořadu dne

Rusko v globálním historickém procesu

Vítězství SSSR nad spojenými silami Západu, včetně USA, kardinálně změnilo politickou mapu světa. Vytvořila předpoklady pro revoluce v Číně, Indii, Koreji, Vietnamu. K polovině 20. století už svět nebyl tak stejnorodý jako na jeho začátku. V Africe, Jižní a Centrální Americe, na Blízkém Východě a v Jihovýchodní Asii se objevily země, které už měly volbu – budovat socialismus nebo kapitalismus? Jinými slovy, Rusko se stalo dominantním faktorem rozvoje lidské společnosti ve 20. století, a svým ekonomickým a vojenským potenciálem druhou supervelmocí po USA. A přesto se na Západě a ve stanu liberálů kultivoval pohled na Rusko jako na jednu z nejzaostalejších zemí. Jak to vypadá s danou dominantou ve 21. století?

Jedna z hlavních podmínek nové globální agendy je to, že musí být přitažlivá pro všechny národy světa bez ohledu na jejich národnost nebo rasu a chyby historické minulosti. Na planetě Zemi se zavčas v souladu s Úmyslem nevyhnutelně zformuje jediná globální civilizace. Pokud se díváme na veškerou historii post-potopní civilizace z tohoto pohledu, pak představuje nekonečný řetěz velkých a malých válek o to, jaká bude pozemská civilizace budoucnosti. V poslední návnadě biblické strategie — „americkém snu“ — se stalo jasným, že místo pro člověka se v ní nepředpokládá a že ten „sen“ může být realizován jen na základě živočišného typu struktury psychiky, zombie a démonického typu struktury psychiky.

Výše vyložený požadavek o přechodu k nové globální agendě není produkt subjektivizmu a z něj pramenících sporů o mravech a politickém uspořádání. Je to objektivní požadavek, protože pro zabezpečení spotřebitele podle standardů „střední třídy“ USA a uskutečnění „amerického snu“ pro všechny obyvatele Země by byly třeba zdroje několika takových planet jako Země, a to při tom, že už dnes spotřebovává lidstvo přibližně za půl roku tolik zdrojů, že je na jejich obnovu třeba rok i více. Tj. při věrnosti tradicím minulosti lidstvo nevyhnutelně směřuje ke globální biosférně-sociální (ekologické) katastrofě. Takže požadavek změny globální agendy je objektivní varování pro celé lidstvo. Continue reading ‘O novém globálním pořadu dne’ »

Pokračování analytické poznámky «О aktuální situaci» č.6 (127) Konceptuální kabala Pravoslaví a jak se může Pravoslaví transformovat

Konceptuální kabala Pravoslaví a jak se může Pravoslaví transformovat

Než si přečtete tuto poznámku, důrazně doporučujeme, abyste znovu přečítali Puškinovu «Gavriliadu», aby vstoupil do určité nálady.

Puškin psal: „Pravdu znají všichni, kromě vyvolených.“ Je to o tom, že Pravda je dostupná (na nevědomých úrovních psychiky) celé společnosti, ale je nedostupná „elitám“. Jinými slovy, vše následující v tomto textu je známo všem na úrovni obrazů (tj. na nevědomých úrovních psychiky), ale pro ty, kdo se považuje za „elitu“ společnosti, je to nedostupné. Toto je preambule, dále k podstatě.

 1. «Nová doktrína Putina»
 2. Kam se „elitě“ podít?
 3. Boží dopuštění v procesech zotročení národů
 4. Svědomí jako základ osobnostního a společenského rozvoje
 5. Závěr o dvou učeních

Continue reading ‘Pokračování analytické poznámky «О aktuální situaci» č.6 (127) Konceptuální kabala Pravoslaví a jak se může Pravoslaví transformovat’ »

«О aktuální situaci» č.6 (127) Nová doktrína Putina?

Nová doktrína Putina?

Komentář Vnitřní Prediktor SSSR k nové «Putinské učení», která se objevila na internetu. Continue reading ‘«О aktuální situaci» č.6 (127) Nová doktrína Putina?’ »

«О aktuální situaci» č.5 (121) A co na Západě?

A co na Západě?

Poté, co zazněla mnichovská řeč Putina 10. února 2007, až do dneška politici států Západu a jejich vedoucí masmédia podněcují nenávist k V. Putinovi osobně, a také k Rusku a jeho národům, které neodmítají politiku, zosobňovanou V. Putinem, nepodporují liberální prozápadní opozici, oceňujíce její lídry a ideology jako zrádce. Začali tím, že nazvali Putina „vší, která zařvala“ («Putin: the louse that roared» ), a k dnešnímu dni došli do přímého přirovnávání Putina k Hitlerovi a Ruska k třetí říši a globálnímu nebezpečí typu ISIL nebo pandemie. Přičemž v základech teze „Putin a Rusko představují nebezpečí celému civilizovanému lidstvu“ leží cílevědomě konstruovaná lež, o jejíž pravdivosti byli „elitáři“ Západu schopni přesvědčit především sami sebe. Protože vládnoucí „elita“ je subjektem politiky států Západu, pak neadekvátní výchozí údaje při vypracovávání politického kurzu způsobují chybné stanovování cílů, nevyhnutelným důsledkem čehož je více či méně škodlivý politický kurs. Continue reading ‘«О aktuální situaci» č.5 (121) A co na Západě?’ »

«Alternativní historie»: intelektuální masturbace, masová psychóza, politická technologie…

Současnost se mnohým jeví jako nezaslouženě škodlivá ve vztahu k nim, ale pokud je současnost důsledkem minulosti, pak i minulost v té podobě, v jaké měla místo ve skutečnosti, není přijatelná zdaleka ne pro všechny a ne ve všech jejích aspektech. Nu a psychika lidí reaguje na tuto nespokojenost s minulostí i současností.

Pokud se lidé nezamyslí nad svým spolužitím s ostatními svými současníky a s lidstvem jako celkem, mohou psychicky odejít «žít» do vymyšlených světů (umělecké dědictví Toolkiena, «Letopisy Narnie», «Xena princezna bojovnice», «Barbar Conan», «Hra o trůny» a t.d.), ze kterých se vrací do reality tohoto světa pouze proto, aby se najedli a obstarali životní potřeby svého smrtelného těla.

 1. Subkultura «alternativní historie»
 2. Skutečná historická minulost, historická věda a její koncepce historie, «alternativní historie»: vztahy s budoucností

Continue reading ‘«Alternativní historie»: intelektuální masturbace, masová psychóza, politická technologie…’ »

«О aktuální situaci» č.4 (120) Jak se obnovuje suverenita

 1. Rusko neprodává svrchovanost, protože je již dlouho vyjednáváno…
 2. Skutečná soběstačnost jako společenský proces
 3. Jak se oživuje suverenita Ruska?

Continue reading ‘«О aktuální situaci» č.4 (120) Jak se obnovuje suverenita’ »

Konsolidace společnosti: možnosti – iluzorní a reálné

V den 70. výročí vítězství se více než 12 milionů lidí v různých městech a jiných osídlených místech Ruska, stejně jako i v některých postsovětských republikách zúčastnilo akce «Nesmrtelný pluk» , kdy procházeli po ulicích a náměstích s portréty svých příbuzných, padlých ve Velké Vlastenecké válce, jakož i vítězů. Toto je znamení čeho:

 • již došlo ke konsolidaci postsovětské společnosti?
 • nebo došlo k vyjádření naděje desítek milionů na dosažení konsolidace v budoucnu?

Je-li to znamení tužeb a nadějí, jak je uskutečnit?

 1. Výchozí údaje
 2. Konsolidace po liberálnímu
 3. Konsolidace na základě věroučení tradičních náboženství
 4. Jediný funkční princip konsolidace

Continue reading ‘Konsolidace společnosti: možnosti – iluzorní a reálné’ »

«О aktuální situaci» č.3 (119) O budoucnosti: sněte v pravdě a s Láskou…

O budoucnosti: sněte v pravdě a s Láskou…

Současná práce je pokračováním tématu analytické poznámky „K 70. výročí Velkého Vítězství: osvoboďme se od nadvlády iluzí!“. Uvedená práce byla zasvěcena hodnocení minulosti – tomu co předcházelo druhé světové válce, druhé světové válce a tomu co následovalo ve druhé polovině 20. století. Současná práce je zasvěcena problematice uvolnění (deaktivace) potenciálů ještě horších válek v budoucnosti.

 • Opäť, o dominantné poňatie globalizácie
 • O úlohe Ruska v globálnom historického procesu
 • Calhoun experimenty a závery z nich
 • Ten človek líši od opice
 • Alternatívne poňatie globalizácie

Continue reading ‘«О aktuální situaci» č.3 (119) O budoucnosti: sněte v pravdě a s Láskou…’ »

Srovnání «abrahámských» věroučení

 • Bible a Korán : různá náboženství
 • V jakých souvislostech s výše uvedeným je sovětská minulost

Continue reading ‘Srovnání «abrahámských» věroučení’ »

«О aktuální situaci» č.1 (117) Světová válka se blíží k završení…

Světová válka se blíží k završení…

Chápání této práce předpokládá procítěné chápání obsahu následujících prací VP SSSR: „O válkách“ (2014), „O politice“ (2014), „Jejich kampf proti lidskosti“ (2014), „USA a zbytek světa: perspektivy globální konfrontace“ (2014), „Sad roste sám?“ (2009), „Úvod do ústavního práva“ (2013), „Poslední gambit“ (2002), „Smuta na Rusi: vznik, průběh, překonání…“ (2007);

 1. Globální úroveň: očekávání krachu světového pořádku a přesvědčení o tom, že nebude…
 2. Vzájemné vztahy regionálních civilizací
  1. Západ – Rusko
  2. Ukrajina jako část ruského světa: převeď mě přes majdan…
  3. Rusko
   1. Z úhlu pohledu „světového společenství“ liberálů-internacistů
   2. Co nezapadá do formulky, přístupné vnímání Obamy a jeho pánů
   3. Sociální psychodynamika Ruska: státnost a společnost
  4. Rusko a globální „antiamerikanizmus“
 • Závěr: hlavně pro ty, kdo jsou líní číst více než 2 strany textu

Continue reading ‘«О aktuální situaci» č.1 (117) Světová válka se blíží k završení…’ »

«О aktuální situaci» č.5 (116) USA a zbytek světa:perspektivy globální konfrontace

USA a zbytek světa:perspektivy globální konfrontace

Situace na začátku 21. století
Pokud necháme vše běžet samospádem, tj. k výchozí situaci nic nepřidáme, pak jsou perspektivy civilizace následující
Pokud ten proces nenecháme běžet samospádem, pak je nutné
Předpoklady pro to, nenechat běžet globální historický proces „samospádem“, tj. nenechávat ho pod monopolně-bezalternativním řízením USA a jejich kurátorů
Continue reading ‘«О aktuální situaci» č.5 (116) USA a zbytek světa:perspektivy globální konfrontace’ »

«О aktuální situaci» č.4 (115) Z čoho sa niektorí tak rozrušujú?

Z čoho sa niektorí tak rozrušujú?

O posolstve V. V. Putina Federálnemu zhromaždeniu RF

04.12.2014 Vladimír Putin oznámil svoje pravidelné každoročné Posolstvo prezidenta Federálnemu zhromaždeniu. (originálny prepis jeho prejavu: http://kremlin.ru/news/47173). To spôsobilo rozčarovanie u všetkých tých, ktorí s dôverou očakávali ďalšie objasnenia .

Problém je v tom, že oni nechápu že už nežijeme v ZSSR, kde sa na zjazdoch a plenárnych zasadnutiach jedinej vládnucej strany (najmä v dobe Stalina) na báze nejakej to vedeckej teórie, hoc aj neslobodne, ale predsa len verejne analyzoval aktuálny stav vecí v krajine a ohlasovali sa ciele a úlohy politiky štátu do budúcna.

V postsovietskom Rusku, kde štátna ideológia je zakázaná ústavou (článok 13.2), sú verejné deklarácie politikov:

 • Buď nezmyselnými prázdnymi rečami, ktoré vychádzajú z princípu „jazyk bol daný človeku na to, aby zakryl absenciu vlastných myšlienok“
 • Alebo vychádzajú z princípu, ktorý spomenul už Ch. M de Talleyrand – „jazyk bol daný človeku na to, aby skryl svoje myšlienky“, tento princíp dopĺňa ešte jeden výrok „kto vie ten pochopí, a kto nevie – je to jeho problém“

Zato, na rozdiel od ZSSR, v postsovietskom Rusku je tu možnosť prednášať všelijaké slová – slobodne, no aj nezodpovedne.

Rozpaky liberálov
Cirkevné rozpaky

Všeobecne vyjadrené rozpaky a odmietnutie Posolstva V.V. Putina Federálnemi zhromaždeniu vyjadrujú, že biblický projekt globalizácie zašiel do slepej uličky a sám sa stal „bobkom“, uvedomujúcim si že je ešte živý, zatiaľ čo je už mŕtvy a reálne sa rozkladajúci (ak použijeme jazyk M.Epštejna), a budúcnosť – tá je v Ruskom projekte globalizácie, ktorá neráta s právom na parazitizmus, tyraniu či otrokárstvo v akejkoľvek forme voči nikomu a práve preto je príťažlivá pre všetkých ľudí na svete. Continue reading ‘«О aktuální situaci» č.4 (115) Z čoho sa niektorí tak rozrušujú?’ »

Otázky vládě (zamyšlení na dané téma…)

Zakázka čtenáři příroda text byl napsán v druhé polovině června 2014, ale konečný text je zveřejněn jen několik měsíců poté, co dělat nějaké doplnění a upřesnění. Důvody pro zveřejnění zpoždění: za prvé, na konci června, mysleli jsme si, že je užitečné, aby podílet se na plnění emocí ve vztahu k ruské státnosti v souvislosti s událostmi na Ukrajině av Ruské federaci provádí politiku; Za druhé, očekáváme reakci ruského vedení v západních sankcí proti ní, a tato reakce, v té části, která je určena pro veřejný pořádek, vyjádřený pouze na schůzce materiálech Státní rady pro rozvoj domácího podnikání a zlepšit konkurenceschopnost ze dne 18. září 2014 .

Předmluva
Otázky bez odpovědí
Continue reading ‘Otázky vládě (zamyšlení na dané téma…)’ »

O válkách

 1. Existuje postřeh: generálové se vždy připravují na minulé války
 2. Co se změnilo ve srovnání s dobou první a druhé světové války 20. století a lokálními konflikty epochy „studené války“?
 3. Válka jako realizace plné funkce řízení
  1. Historie otázky a situace
  2. Podstata otázky o válce jako o procesu realizace plné funkce řízení
 4. Globální válka: její zdroj, strany konfliktu a jejich cíle, aktuální stav a perspektivy
 5. Rusko
 6. Liberálně-schizofrenní Západ
 • Závěr: Rusko jako potenciálně dominantní operátor globální politiky

Continue reading ‘O válkách’ »

«О aktuální situaci» č.3 (114) „Mystika“ bolševizmu

„Mystika“ bolševizmu

Než si přečtete tuto poznámku, je užitečné si pamatovat slova napsaná v poznámce «Pravdivý a svobodný je prorocký jazyk a Vůle nebeské je přátelská …» ze série «V aktuálním okamžiku» č. 6 (102), prosinec 2011.

Hlavní události, na pozadí kterých probíhá občanská válka na Ukrajině, se jako vždy odehrávají ve vzájemných vztazích USA a Ruska. Avšak pro hlavní část spotřebitelů „informačních služeb“ médií probíhají bez povšimnutí.

Přesto poté, co plazivý státní převrat byl završen rozčleněním SSSR a přechodem k právnímu systému buržoazního liberalizmu, plány jak liberálů, tak marxistů-trockistů na další rozvoj politického procesu zkrachovaly. Proces krachu jejich plánů disponoval svébytností ve vztahu ke každé z nazvaných politických sil:

 1. buržoazní liberálové, kteří vzali do svých rukou státní moc, moc nad médii a vzdělávacím systémem, ztratili v průběhu 20 let jakoukoliv podporu národa;
 2. naděje marxistů-trockistů na to, že v důsledku vítězství buržoazních liberálů v zemi vznikne revoluční situace a oni znovu přijdou k moci na vlně široké podpory mas, se také nevyplnily.

Libovolná situace (a také plynoucí procesy) má vždy dva aspekty: matričně-egregoriální a materiální (hmotný, realizovaný ve hmotě). Druhý můžou vidět-ohmatat všichni, a první, při nerozvinutosti smyslových orgánů přímého vnímání polí, není vnímán, ale může být identifikován na základě svých projevů v materiálních procesech (a tento úkol ve většině případů nemá jen jedno řešení).

Vše popsané výše v našem chápání celkově odpovídá egregoriálnímu aspektu situace: tj. buržoazní liberalizmus a marxistický trockizmus za posledních cca 30 let degradovaly do hovna, a bolševizmus přešel do protiútoku.

V hmotě je vše přeplněno dědictvím liberalizmu a trockizmu-marxizmu. A to dědictví také čeká pouť v hovno a samolikvidace po míře toho, jak bude bolševizmus vstupovat do svých práv. Continue reading ‘«О aktuální situaci» č.3 (114) „Mystika“ bolševizmu’ »

O konceptuální podmíněnosti vědy

Kultura je sekundární k představě o organizaci (řízení) ze života společnosti v řadě generací, protože každá kultura je informační a algoritmický systém, který zajišťuje kontrolu v souladu s převažujícím pojetí společnosti a ochrany pod kontrolou vedení pojmů nejsou kompatibilní s hlavním proudem.

Věda — součástí kultury a praxe řízení se dává vneintuitivnye prostředky k řešení problémů stability kontrolních objektů ve smyslu předvídatelnosti v celé své rozmanitosti — od bytovuhi (typ žárovky, které mohou být zařazeny do jakékoliv sítě) na globální politiku.

Vzhledem k tomu, všechno je koncepčně legitimní různost úkolů v oblasti řízení je v souladu s určitým konceptem, koncepci limitů a vědu jako jeden z veřejných institucí. Nicméně, toto omezení je většinou není direktivní cílené a nepřímý, probíhá prostřednictvím vytvoření kultury osobních duševních vědců. Continue reading ‘O konceptuální podmíněnosti vědy’ »

„O aktuální situaci“ č. 2 (113) Fašizující „antifašizmus“ liberálů

A analytické zápisce „Jejich kampf proti lidskosti“ (ze série „O aktuální situaci, č.1(112), r.2014“) jsme psali, že poté, co vedení Ruska nepřiznalo nacistický režim, porozený na konci února 2014 v Kyjevě tajnými službami USA rukama ukrajinských „majdanutých“, a dalo na vědomí, že bude profylaktovat pokusy realizovat analogický scénář v Rusku, domácí liberál-“antifašisté“ budou všechny přesvědčovat, že v Rusku už fašizmus zvítězil. Následný běh událostí tuto prognózu potvrdil.

Taková pozice liberál-“antifašistů“ podrozumívá, že právě „Rusko je hrozbou světlé budoucnosti lidstva“ a to nebezpečí „civilizovaný svět“ je prostě zavázán likvidovat dříve, než se realizuje v agresi Ruska proti „civilizaci demokracie, zákonnosti a práv člověka“, tj. proti Západu. Tím se defakto domácí liberál-“antifašisté“ stali už popostrkávači k další světové válce na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení/agrese „civilizovaného“ Západu na zničení Ruska – svébytnosti jeho kultury a fyzického vyhlazení jeho národů. Proto existuje ostrá nutnost zabývat se prozápadními liberály tím spíše, že Západ, jak je to ukázáno v pracech VP SSSR, není spasitel lidstva navzdory jeho vlastním sebehodnocením, ale nejfalešnější a nejagresivnější regionální civilizace (ve srovnání s ostatními regionálními civilizacemi planety), díky zvláštnostem biblické kultury jako informačně-algoritmického systému. Continue reading ‘„O aktuální situaci“ č. 2 (113) Fašizující „antifašizmus“ liberálů’ »

«О aktuální situaci» č.4 (111) Moc na Rusi: možnosti nevyužité a možnosti aktuální

Moc na Rusi: možnosti nevyužité a možnosti aktuální


V minulosti jsme publikovali řadu materiálů, ve kterém mluvil o potřebě soudržné řízení a správu objektů. Nejvíce full tento problém ve svých historických a politických specifik vystupoval v IP SSSR „Úvod do ústavního práva“ ( „О aktuální situaci“ číslo 1(108)). Nicméně, řídící systém a v případě vzájemného souladu s předmětem kontroly, navíc musí být v souladu s a prostředí, ve kterém se nachází objekt kontrolu a jehož součástí je hierarchicky vyšší regulace až do hierarchicky nejvyšší komplexního řízení — Vsederzhitelnosti. To platí zejména pro sociální správu. Tato otázka je zaměřena nabídnout našim čtenářům analytický poznámku.

 1. Paměti Alexandra III. — člověka i státníka
 2. Sakrálnost státní moci: v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti

Continue reading ‘«О aktuální situaci» č.4 (111) Moc na Rusi: možnosti nevyužité a možnosti aktuální’ »