Mūsų reikalas ir reikalai ne mūsų…

Mes – Vidinis TSRS Prediktorius, iš vienos pusės, ir iš kitos pusės – nacionalistai, visada linkę į nacizmą, ir internacionalistai, visada linkę į internacizmą, ir visų konfesijų fanatikai, visada linkę sunaikinti kitatikius, — dirbame skirtingus darbus. Šitie darbai tiek skiriasi, kad bendros gali būti tik gerų ketinimų deklaracijos, kurios vienok užpildomos skirtingomis prasmėmis.

  1. Apie mūsų reikalą
  2. Mūsų reikalas ir reikalai ne mūsų: principinis skirtumas ir neįmanomumas susivienyti tam tikrame „bendrame reikale“
  3. Minios-„elitarizmo“ krizė ir reikalai ne mūsų

Atsisiųsti archyvą (rar)
Atsisiųsti PDF failą — 555 Kb
Atsisiųsti ODT failą — 60 Kb
Atsisiųsti FB2 failą — 59 Kb
Atsisiųsti EPUB failą — 134 Kb
Atsisiųsti MOBI failą — 164 Kb