Archive for the ‘Slovenský’ Category.

Smutné dedičstvo Atlantídy

  1. Pohľad skrze masky a šou
  2. Globálne scenáre
  3. Diogenes: „Hľadám človeka…”
  4. O čom mlčí historický mýtus
  5. Vynútenosť psychického trockizmu
  6. Kto zahynie pod kolesom histórie
  7. Spoločnosť, slobodná od ideológie

Continue reading ‘Smutné dedičstvo Atlantídy’ »