Archive for the ‘Čeština’ Category.

Náhodné souhry okolností? — nebo nenáhodné…

Zprávy pocházejí z určitého systému kódování informací ze zdroje, který je nějak spojen s starověkými egyptskými hierofanty. Kdyby v červnu a srpnu 1991 existovaly varování o možnosti pravicového převratu v Rusku — od levého pseudo-socialismu po pravicový liberální kapitalismus, který by nikdo opravdu neměl stavět (pravý obrat jen o 30 stupňů), pak o 22 let později projev může jít asi o 180 stupňů, ale tentokrát nejen Rusko, ale i celý svět. Continue reading ‘Náhodné souhry okolností? — nebo nenáhodné…’ »

«О aktuální situaci» č.3 (105) Čínské „anime“ : vize mistrovství Evropy ve fotbale? nebo něco jiného?

Čínské „anime“ : vize mistrovství Evropy ve fotbale? nebo něco jiného?

To je velmi důležité vědět, abychom mohli lépe chápat, proč si Evropané video tak rozdílně vysvětlují. Když se nyní vrátím zpět k videu, připomenu, proč souvisí schéma ovlivnění procesů řízení a samořízení v životě Ruska (obrázek č.1) ve spise „Pravdiv a svoboden je jejich prorocký jazyk a s vůlí nebeskou družen“ ze série „O aktuální situaci (č. 6/2011, 102)“, s globální politikou, v souladu s kterou se objevilo i toto promo-video a způsobilo tolik zmatku, nepochopení a odmítnutí ze strany Evropanů.

Ve videu je děj, zpěv a hudba.

 • Děj: Hned na začátku vidíme zničené symboly evropských hlavních měst – Big Ben (Londýn), Eiffelova věž (Paříž), Coloseum (Řím), Brandenburgská brána (Berlín). Symboly Varšavy nebo Kyjeva tam evidentně nejsou. Jednak proto, že svět většinou nezná Sirénu, symbol Varšavy, není tak velká a slavná jako Big Ben, a Kyjev nemá světově rozeznatelné symboly. A za druhé proto, že Polsko i Ukrajina nebyly původně „Evropou“, ale bývaly součástí dávné staroslovanské civilizace, kterou Evropa časem „vstřebala“.
  Animace – sledujeme střídání dvou témat:

  1. boj čínského týmu na stadionu pod ochranou ohnivého draka
  2. boj proti státům Evropy, vedený neznámou armádou.
 • Zpěv: Bravurní čínština a těm, kdo nevládnou čínštinou, zůstává ukryta hodnota celého videa.
 • Hudba: Řízný rytmus, variace na ruský marš „Loučení Slovanky“.

Continue reading ‘«О aktuální situaci» č.3 (105) Čínské „anime“ : vize mistrovství Evropy ve fotbale? nebo něco jiného?’ »

«О aktuální situaci» č.5 (101) Situace ve světě: ve vzduchu je nebezpečí…

Situace ve světě: ve vzduchu je nebezpečí…

Poté, co byl premiér Vladimir Putin na posledním kongresu Sjednoceného Ruska dne 24. září 2011 nominován jako kandidát na předsednictví, situace v Rusku a ve světě se radikálně změnila. Najednou znovu, třetí světová válka.

Ačkoli NK Svanidze byla hysterická ohledně takových obvinění proti Západu, které vyjádřil S. E. Kurginyan v programu «Historický proces» dne 02.11.2011, existují vážné důvody pro takové prohlášení. Continue reading ‘«О aktuální situaci» č.5 (101) Situace ve světě: ve vzduchu je nebezpečí…’ »

O dynamickém programování budoucnosti v tvorbě A.S.Puškina

Chcete-li odpovědět na hádanky «Belkinových příběhů», pojďme se zeptat na následující otázky:

 1. Proč autor románů Puškin neexistující „spisovatel“ Ivan Petrovič Belkin, a on šel do anonymní?
 2. Proč potřeboval Pushkin anonymní přítel a souseda I.P. Belkin, který je odeslán na vydavatele (Puškin) biografii „spisovatel“?
 3. Proto vypravěči čtyři patra (IP Belkin pouze napsal tyto příběhy) a příběhy — Pět? . (** Ve skutečnosti, v rukopisu Příběh Belkin na každé straně autora vepsaného, ​​jsem slyšel o této osobě (hodnost nebo titul a malými písmeny a příjmení) vypsat zvědavé prospektoři: „Caretaker“ byl vyprávěn jím titulární poradce AGN «The Shot» pplk J. LP «The Undertaker» úředník BV, «Blizzard» a «paní» virgin KI T.).
 4. Za jakým účelem básník změnila chronologii příběhu, přeskupit na začátku příběhů „The Shot“ a „Blizzard“, ale chronologicky jejich dokončení je?
 5. Proč pět příběhů jsou události «Blizzards» svázány s reálnou chronologií: 1811-1812?

Continue reading ‘O dynamickém programování budoucnosti v tvorbě A.S.Puškina’ »

„Konec dějin“, „Souboj kultur“ a skutečné perspektivy lidstva

 1. Západ v průběhu globalizace: jeho sebeúcta a naše hodnocení
 2. Ruská federace
 3. Perspektivy lidstva — začátek historie

Continue reading ‘„Konec dějin“, „Souboj kultur“ a skutečné perspektivy lidstva’ »

Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu

Pro zákulisí biblického projektu je jedním z hlavních problémů kulturologického charakteru globálního měřítka koránický islám.

Příčiny ostrosti tohoto problému spočívají v tom, že globálně-politická doktrína, na jejímž základě se buduje politika Západu, pramení ze dvou tezí:

 • teze o převaze židů nad ostatními lidmi a závazku všech ostatních být kompletně tolerantní ve vztahu k židům;
 • skoupení světa se všemi jeho obyvateli na základě židovského mafiózně-korporativního nadnárodního monopolu na lichvu.

Ačkoliv se ty teze přímo nedeklarují, uvádí se do života mlčky.

V Koránu se odmítá doktrína převahy židů nad odstatními, a na lichvu existuje kategorický zákaz, lichva je charakterizována jako druh satanizmu. Ačkoliv tyto principy nenachází své vyjádření v politické praxi muslimských zemí, založené na koncepci alternativní biblickému otrokářství, a sami muslimové si to neuvědomují, nicméně kurátoři Západu si uvědomují, že Korán je potenciální hrozbou pro zavedení jejich režimu globální moci. To vyvolává přání odsunout ho na stránky historie.

Jedním ze scénářů vyřešení «islámského problému» pro zákulisí biblického projektu je mnohoúrovňový plán: Continue reading ‘Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu’ »

“Sad“ roste sám?..

Práce, kterou Vám tímto předkládáme, je analytickou zprávou, kterou vypracoval vnitřní prediktor SSSR. Je ze série K současné situaci a začíná číslem 4 (88) a končí číslem 6 (90), 2009. Poté, kdy byly jednotlivé části této zprávy pod čísly 4 a 5 hotové, byly zveřejněny na internetu pod názvy O profesionalismu v oblasti řízení a etice (č. 4) a Plná funkce řízení na Rusi a v USA: o etice a profesionalismu v oblasti řízení (č. 5). Souhrnný text obou těchto jednotlivých prací byl následně vydán pod názvem „Sad“ roste sám?…“

V této práci nabízíme čtenářům rozbor následujících otázek:

 • etiky vládnoucí moci a byznysu v Rusku;
 • odborná způsobilost vládnoucí moci v Rusku;
 • realizace plné funkce řízení na Rusi a v USA v průběhu historie obou kultur;
 • profesionalismus v oblasti řízení a jeho obnovování v USA a v Rusku;
 • všeobecná krize kapitalismu a marxismu;
 • teorie, praxe, problémy a perspektivy „konvergence“ dvou systémů – kapitalismu a marxistického „socialismu“;
 • a také některé jiné jednotlivosti z průběhu globálního historicko-politického procesu.

Continue reading ‘“Sad“ roste sám?..’ »

Jidášův hřích 20. sjezdu

 1. Slepá propagandistická ulička
 2. První následky 20. sjezdu a další otázky k tématu
 3. Ledacos o umění lhát a dovednosti odhalovat lež
 4. Kult osobnosti a Stalin
 5. Referát N.S. Chruščova – krycí operace ve fašistické globální politice
 6. Zednářství, marxismus, bolševismus – tři „rozdíly“
  1. Globální politika a zednářství
  2. Esoterismus a exoterismus v životě davově-„elitární“ společnosti
  3. Marxismus jako nástroj zotročování
  4. Bolševismus a marxismus
 7. Moc v SSSR: zednáři + „ideoví“ marxisté + byrokracie + bolševismus
  1. Pavouci ve sklenici
  2. Debyrokratizace
 8. Jak pojmenovat rusky epochu, zahájenou 20. sjezdem?

Continue reading ‘Jidášův hřích 20. sjezdu’ »

Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace

 1. Krize nadstátního řízení
 2. Neadekvátnost biblické nadnárodní moci
 3. Objemnější alternativa
  1. Historická dominanta Ruské civilizace
  2. O čem hovoří ruský jazykový kód
  3. Východoevropská rovina: „tajná“ očividnost
  4. Kompaktně-občinný charakter života a jednota kultury různých občin
  5. Meziobčinné vztahy a Ruský duch
  6. Rus Veliká, Prvotní
  7. Transformace Rusi během mnohasetleté krize

Vysvětlení: Předpověď volchva «věšteckému» Olegovi a její odpočátku strategický politicko-historický smysl. Continue reading ‘Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace’ »

Poslední gambit

Sotva měl na začátku století XXI, jak k události došlo na reakce zastínil mnoho nehod mírových století XX-TH. Jen líní lidé nemají hovořil o událostech, které otřásly světem 11. září 2001. To bylo řečeno hodně, ale téměř nic není jasné. Amerika — sám obětí, nebo aby «potrestali» sám? Proč tato událost je kvůli tolik záhad a mystické náhody? Možná to není náhoda, a zákony? A pokud ano, co tyto zákony říkají?

Pravnoučata Sherlocka Holmese a Dr. Watson se snaží zjistit příčinu zničení mrakodrapů v New Yorku, a podrobnosti o incidentu, odhalující v procesu vyšetřování tento a další tajemství historie posledních desetiletích XX-th a na začátku století XXI.

Tato kniha je jednoduchá a zábavná forma, určená autory jako «mystická-filozofické politický thriller», dává představu o důležitých ideologické a správu informací, seznamuje čtenáře se základním důvodem scén světové události, vypráví o skrytých způsobů řízení sociálních procesů.

V tomto světě neexistuje žádná šance.
A každý krok zanechá stopu.
A není divu. A to je extrémně vzácné náhoda.
A nemění průběh času.

«Time Machine» Continue reading ‘Poslední gambit’ »

V míře svého chápání…

Na přechodu cílového vektoru vnořené řídicí koncepce na chybový vektor alternativního konceptu řízení

 1. O čem mluví?
 2. Pokud se podíváme více zeširoka…
 3. Historie SSSR: dvě varianty vzájemné vloženosti koncepcí řízení
 4. Stav a možnosti rozvoje

Continue reading ‘V míře svého chápání…’ »

«О aktuální situaci» č.2 Historické paralely a znamení doby

Historické paralely a znamení doby

 1. Otevřená konfrontace mezi bolševismem a trockismem
 2. Změna poměru referenčních frekvencí biologického a společenského času
 3. Globální provokace v USA
 4. O profesionálních sportech
 5. Kontradiktorní přístup k formování politických institucí země

Continue reading ‘«О aktuální situaci» č.2 Historické paralely a znamení doby’ »

O imitačně-provokační činnosti

 1. Ve zkratce
 2. Prediktor-korektor konceptuální moci
  1. Typ psychiky a možnosti imitační činnosti
  2. Rozlišení
  3. Efektivita světonázoru
  4. Tandemový režim činnosti
  5. Ideologická moc – zavedení koncepce do společnosti
  • Vsuvka 1: O pojmech, světonázoru, vzájemném chápání
  • Vsuvka 2: O nejlepším chápání světa

Continue reading ‘O imitačně-provokační činnosti’ »

Nastal čas o Stalinovi pohovořit…

Naše společnost – pokud je řeč o veřejné politice a politické analytice – za padesát let prošla cestu od ideologického poklonkování před Stalinem do odmítání všeho, co jím bylo uděláno: jak jako člověkem, žijícím mezi sobě podobnými, tak jako státníkem, na jehož myšlenkách, slovech a podpisech závisely osudy milionů lidí v různých zemích světa v několika generacích. Ale Stalin nebyl zapomenut, jak si to přáli a přejí mnozí. Nebyl zapomenut v důsledku toho, že veškerá politická realita SSSR i SNS nutí vzpomínat na něho osobně, na dílo, kterému sloužil; nutí vzpomenout pod tlakem každodenních okolností: zkusil by někdo při něm nezaplatit včas penze nebo výplaty; zkusil by někdo za něj koupit si za nakradené peníze limuzínu nebo vilu; zkusil by někdo za něj sít nepřátelství a podněcovat války mezi národy SSSR; zkusil by někdo za něj provádět v SSSR politiku v zájmech zahraničních vlád a mezinárodních mafií; zkusil by někdo za něj vydírat SSSR půjčkami nebo zbraněmi jiného druhu; zkusil by někdo za něj… Continue reading ‘Nastal čas o Stalinovi pohovořit…’ »

MĚDĚNÝ JEZDEC, TO VÁM NENÍ MĚDĚNÝ HAD…

(O nejstarší mafii v obrazech A. S. Puškina)

PŘEDMLUVA
PRVNÍ ČÁST
Kapitola 1. Co se skrývá ve jméně?
Hlava 2: Vlnobití různých úvah
Hlava 3. Postavím si sobě…
Hlava 4. „Zlé“ vlny a „malý ostrov“
Hlava 5. Lvi strážní
Hlava 6. „Chci Ti porozumět…“
Odbočení č. 1
Odbočení č. 2
Odbočení č. 3
Hlava 7. Nebo to vidí ve snu?
Continue reading ‘MĚDĚNÝ JEZDEC, TO VÁM NENÍ MĚDĚNÝ HAD…’ »

Sinajský «pochod»

Analytická poznámka ze sbírky «Duševní postavení»#2.

O misi národů ve světové historii

Je známo, že do Sinajské pouště odešli z Egypta starověcí Židé pod vedením Mojžíše. V tom je Bible a Korán zajedno. Sinajský poloostrov je relativně malý a i pomalá karavana ho je schopná přejet za 2-3 týdny. To přivádí k otázkám:

 • Co ve skutečnosti v Sinajské poušti probíhalo 40 let?
 • Kdo do ní vešel a kdo z ní vyšel?
 • Jak se stalo, že ti, kterým «bylo dáno nésti Tóru» s cílem osvícení všech bez výjimky národů, se po odchodu z pouště pustili do vyhlazování obyvatel dožidovské Palestiny, a když se usídlili v Palestině, sami klesli k ještě horšímu modlářství a mnohoboží (Jeremiáš 7:31, Ezechiel 16:20), než jimi vyhlazené původní obyvatelstvo?

Continue reading ‘Sinajský «pochod»’ »