Archive for Февраль 2017

O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA…

 1. Kdo ví ten pochopí, a kdo neví nebo nepochopil, jeho problém
 2. Rusko: co nebylo řečeno v části 1?
 3. Spolehlivá politická technologie uskutečnění změn
 4. Volba prezidenta USA v roce 2016, hlavní „mystické“ tajemství poloviny 20. století a jeho důsledky
 5. V čem spočívá specifičnost D. Trumpa jako prezidenta USA
 6. Závěry

Continue reading ‘O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA…’ »

О перспективах глобальной цивилизации, о России и США…

 1. Кто знает, — тот поймёт, а кто не знает или не смог понять — это его проблемы
 2. Россия: о чём не сказано в разделе 1?
 3. Надёжная политтехнология осуществления преобразований
 4. Избрание президента США в 2016 году, главная «мистическая» тайна середины ХХ века и её последствия
 5. В чём специфика Д. Трампа как президента США
 6. Выводы

Continue reading ‘О перспективах глобальной цивилизации, о России и США…’ »