Archive for Июнь 2002

О текущем моменте №6, 2002г

  1. Свобода, как осознанная необходимость
  2. Путин и Сталин
  3. Двухслойное управление
  4. Мера понимания власти
  5. Об «экстремизме»
  6. Что же делать

Continue reading ‘О текущем моменте №6, 2002г’ »

Poslední gambit

Sotva měl na začátku století XXI, jak k události došlo na reakce zastínil mnoho nehod mírových století XX-TH. Jen líní lidé nemají hovořil o událostech, které otřásly světem 11. září 2001. To bylo řečeno hodně, ale téměř nic není jasné. Amerika — sám obětí, nebo aby «potrestali» sám? Proč tato událost je kvůli tolik záhad a mystické náhody? Možná to není náhoda, a zákony? A pokud ano, co tyto zákony říkají?

Pravnoučata Sherlocka Holmese a Dr. Watson se snaží zjistit příčinu zničení mrakodrapů v New Yorku, a podrobnosti o incidentu, odhalující v procesu vyšetřování tento a další tajemství historie posledních desetiletích XX-th a na začátku století XXI.

Tato kniha je jednoduchá a zábavná forma, určená autory jako «mystická-filozofické politický thriller», dává představu o důležitých ideologické a správu informací, seznamuje čtenáře se základním důvodem scén světové události, vypráví o skrytých způsobů řízení sociálních procesů.

V tomto světě neexistuje žádná šance.
A každý krok zanechá stopu.
A není divu. A to je extrémně vzácné náhoda.
A nemění průběh času.

«Time Machine» Continue reading ‘Poslední gambit’ »

Последний гамбит

Не успел начаться XXI век, как произошло событие, по откликам затмившее многие происшествия мирного времени века XX-го. Только ленивый не высказался о событиях, потрясших мир 11 сентября 2001 года. Сказано было много, но почти ничего не прояснилось. Америка – жертва или сама «наказала» себя? Отчего с этим событием связано так много загадок и мистических случайностей? А может быть это не совпадения, а закономерности? И, если так, то о чём такие закономерности говорят?

Правнуки Шерлока Холмса и доктора Ватсона пытаются выяснить причину уничтожения небоскрёбов в Нью-Йорке и подробности произошедшего, раскрывая в процессе расследования эту и другие загадки истории последних десятилетий XX-го и начала XXI века.

Эта книга в простой и увлекательной форме, обозначенной авторами как «мистико-философский политический детектив», даёт представление о важной мировоззренческой и управленческой информации, знакомит читателя с закулисной подоплёкой мировых событий, рассказывает о скрытых способах управлении социальными процессами.

И в этом мире случайностей нет.
И каждый шаг оставляет след.
И чуда нет. И крайне редки совпадения.
И не изменится времени ход.

«Машина Времени»
Continue reading ‘Последний гамбит’ »