Archive for Март 2002

О текущем моменте №3, 2002г

Правда — почти как смерть

 1. Время «собирать камни»
 2. Концептуальная неопределённость в России
 3. Причины арабо-израильского конфликта

Continue reading ‘О текущем моменте №3, 2002г’ »

V míře svého chápání…

Na přechodu cílového vektoru vnořené řídicí koncepce na chybový vektor alternativního konceptu řízení

 1. O čem mluví?
 2. Pokud se podíváme více zeširoka…
 3. Historie SSSR: dvě varianty vzájemné vloženosti koncepcí řízení
 4. Stav a možnosti rozvoje

Continue reading ‘V míře svého chápání…’ »

В меру своего понимания…

О переходе вектора целей вложенной концепции управления в вектор ошибки альтернативно-объемлющей концепции управления

 1. Про что это они?
 2. Если взглянуть на это пошире…
 3. История СССР: два варианта взаимной вложенности концепций управления
 4. Состояние и возможности развития

Continue reading ‘В меру своего понимания…’ »